Predavanje ” Kako ostati visoko produktiven in ne izgoreti, tudi pri delu od doma” – Blaž Kos, 25. 2. 2021
Predavanje PKP ” zmeda” – dr. Nana Weber, 18. 2. 2021

Odvetniška šola 2020 – Posnetki

»ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ODVETNIKA in ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI« 

Uroš Miklič, odvetnik  

»OBDAVČITEV ODVETNIKA (samostojnega odvetnika, odvetniške družbe in zaposlenega odvetnika)« 

Blaž Pate, odvetnik 

 »ODVETNIŠKA TARIFA RS« 

dr. Nana Weber, odvetnica

»PROBLEMATIKA PRIGLASITVE IN ODMERE STROŠKOV ZAGOVORNIKOV EX OFFO« 

Timon Hren, odvetnik

»PROBLEMATIKA PRIGLASITVE IN ODMERE STROŠKOV POOBLAŠČENCEV PO BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI« 

Petra Janželj, odvetnica

PREDHODNO ODLOČANJE PRED SODIŠČEM EU – IZZIVI IN ODGOVORNOST ZA ODVETNIKA

dr. Marija Škof, odvetnica, in dr. Roland Grilc, odvetnik

»RAZDELITEV SKUPNEGA PREMOŽENJA ZAKONCEV IN ZUNAJZAKONSKIH PARTNERJEV V LUČI NOTRANJEGA PRAVA IN PRAVA EU«

dr. Urban Vrtačnik, odvetnik 

»PRAVICA DO IZRAŽANJA ODVETNIKA – PRAVICA IN DOLŽNOST?« 

dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

»ODVETNIK ZAGOVORNIK NA SEJAH PRITOŽBENIH SENATOV – DOBRE IN MANJ DOBRE PRAKSE« 

Aleš Arh, višji sodnik, Višje sodišče v Kopru

»SHEMATSKI PREGLED TEMELJNIH TEORETIČNIH PROBLEMOV POSEBNEGA DELA KZ-1« 

dr. Damjan Korošec, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

»VLOGA ODVETNIKOV PRI PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA« 

Luka Gaberščik, odvetnik, in Leo Pongračič, Urad za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvo za finance RS 

QiGong – 1. del

QiGong – 2. del
Gradivo – Predavanje OZO Ljubljana, 13.02.2020
Predavanje “Izvršba v Avstriji”, 23.1.2020

Gradivo – Predavanje OZO, 16.01.2020

Predavanje predstavitev novela ZKP-N
Dan evropskih odvetnikov: Pravica do odvetnika v kazenskih postopkih s poudarkom na dostopu do odvetnika ob odvzemu prostosti
Dopustnost uporabe predpravdne komunikacije ali dokazov, pridobljenih v mediacijskem postopku
Predavanje Novela ZKP-N, Prof. dr. Primož Gorkič

ODVETNIŠKA ŠOLA 2019

1.

“Dokaznopravne posledice sporazuma in priznanja krivde: Ali imamo skesane priče”- Tomaž Bromše

Dokaznopravne posledice – Tomaž Bromše 

2.

Odvzem otroka – Frida Burkelc

Osnutki vzorcev DZ – Frida Burkelc

3.

Nepravdni postopek – novosti, ki jih prinaša ZNP-1-mag.Matej Čujović

Ukrepi za varstvo otrokovih koristi – mag. Matej Čujović

4.

Premoženjska razmerja mednarodnih parov v EU- nova uredba – dr. Judita Dolžan

Uredbe mednarodnih parov – dr. Judita Dolžan

5.

Pravni izzivi, načelo sorazmernosti in človekove pravice pri preiskavah goljufij na škodo EU: Malteška izkušnja – prof. dr. Stefano Filetti

6.

Nadzor nad gradnjo kot obveznosti in pravica naročnika – Mojca Furlan

Nadzor nad gradnjo – Mojca Furlan

7.

Vloga odvetnikov pri preprečevanju pranja denarja povzetek ZPPDFT in smernic OZS – Luka Gaberščik

Pranje denarja – Luka Gaberščik 

8.

Prve izkušnje sodne prakse z novo gradbeno in prostorsko zakonodajo – Andrej Kmecl

9.

Dihalna – Joga in Qigong vadba – Kako si pomagamo pri odpravljanju škodljivega odvetniškega stresa – Alenka Košorok Humar

Dihalna joga – Alenka Košorok Humar

10.

Začasne odredbe po novem Družinskem zakoniku – mag. Nadja Marolt 

Začasne odredbe – mag. Nadja Marolt

11.

Kdo je ogrožen otrok – Simona Mikec

Ogrožen otrok – Simona Mikec

12.

Izkušnje Wiener Stadtische zavarovalnice z zavarovanjem odvetniške odgovornosti – mag. Tomo Mrđen

13.

Probacija – predstavitev in ključni poudarki za zagovornika – mag. Danijela Mrhar Prelić 

14.

Multi modalnost in pravna argumentacija – dr. Marko Novak

Multimodalna argumentacija – dr. Marko Novak

15.

Odškodninska odgovornost za kršitve pogodbene obveznosti – dr. Nina Plavšak

Poslovna odškodninska – dr. Nina Plavšak

16.

Vloga in pristojnosti upravnega odbora in nadzornega sveta ter poslovanje – izr. prof. dr. Peter Podgorelec 

17.

Odgovornost projektanta za stvarne napake – mag. Ivan Ravbar 

Odgovornost projektanta – mag. Ivan Ravbar 

18.

Psihologija pogajanj z nepoštenimi strankami – Rudi Tavčar, univ. dipl. psih.

Psihologija pogajanj – Rudi Tavčar

19.

Splošna uredba o varstvu podatkov- 10 mesecev kasneje – mag. Andrej Tomšič 

20.

Aktualne novosti in dileme Gradbenega zakona – Aleksandra Velkovrh 

Bistvene novosti novega GZ – Aleksandra Velkovrh

21.

Zavarovanje zahtevkov iz bančnih garancij – Dida Volk 

Bančne garancije – Dida Volk 

22.

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – problemi v praksi z vidika prepovedi konkurence – dr. Nana Weber 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – dr. Nana Weber

23.

Odvetnik nemoč argumenta – dr. Boštjan Zalar
Pomen pravočasne ocene tveganja za nasilno vedenje
Nova gradbena zakonodaja
Družinski zakonik

4. modul Šole davčnega prava
Krepitev procesnih pravic oseb s težavami v duševnem razvoju in duševnem zdravju v kazenskih postopkih
Elektronski dokument v praksi – Pavel Reberc
E-vročanje v civilnih postopkih – mag. Mitja Podpečan
Storitve zaupanja in EU uredba eIdas – dr. Alenka Žužek Nemec

ODVETNIŠKA ŠOLA 2018

Davčna šola – Davek na dodano vrednost 17.5.2018

Predporočne pogodbe – dr. Nana Weber
Obveznosti po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov

KREPITEV PROCESNIH PRAVIC V KAZENSKEM POSTOPKU

ŠOLA DOHODNINE 18.1.2018

ŠOLA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 23.11.2017

ŠOLA CIVILNEGA PROCESNEGA PRAVA – NOVELA ZPP-E V LJUBLJANI, 20.6.2017
Šola delovnega prava ZDR-1, 2017
Novela ZPP-E, mag. Nina Betetto
Praktična navodila in relevantni precedensi iz judikature ESČP – dr. Boštjan M. Zupančič
Kaj nam novega prinaša Družinski zakonik – mag. Matej Čujovič
Nataša Erjavec – Zapuščinski postopki v sosednjih državah
Ureditev zapuščinskih postopkov v sosednjih državah – kratek prikaz
Dovoljenost revizije
Uredba o dedovanju
Bo nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ukrotila Velikega brata?
Šola dednega prava
David Premelč – Priznanje in izvršitev arbitražnih odločb
Mladoletni oškodovanci 13.9.2016

Izvedensko delo sodnega izvedenca psihiatra-Martina Žmuc Tomori

Ugotavljanje sposobnosti otrok pri sodelovanju v sodnih postopkih-Martina Žmuc Tomori

Znanja iz razvojne psihiatrije – Martina Žmuc Tomori

Predstavitev tožilski vidik značilnosti in posebnosti kazenskih postopkov, v katerih nastopajo mladoletniki kot oškodovanci oz. storilci kaznivih dejanj – Kline

Mladoletni prestopniki in mladi storilci kaznivih dejanj z disocialno osebnostno motnjo-Martina Žmuc Tomori

Pooblaščenec mladoletnega oškodovanca in njegova vloga – Sedej Grčar

Predstavitev pooblaščenec mladoletnega oškodovanca in njegova vloga – Sedej Grčar

Da se otrok ali mladostnik na sodišču ne bi znašel med kladivom in nakovalom – Bojana Moškrič
IZOBRAŽEVANJE – AJPES 26.9.2016

Predstavitev AJPES

Drugi registri in evidence

Objave na portalu AJPES

Zahteva stečajni upravitelj
NAPOVEDNIK – JESENSKA IZOBRAŽEVANJA ODVETNIŠKE AKADEMIJE OZS 2016
NAPOVEDNIK – OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE, JESEN 2016
Evropska civilna procedura za odvetnike, doc. dr. Jorg Sladič in doc. dr. Luigi Varanelli, 13.5.2016

Temeljni pojmi Uredbe Bruselj Ia

PRIZNAVANJE IN SISTEM UGOVOROV

Čezmejno varstvo potrošnikov v EU in Uredba Bruselj I
BRANJE BILANC – PRAKTIČNO ČEZ RAČUNOVODSKE IZKAZE 31.3.2016
Blanka Javorac Završek, DRUŽINSKO PRAVO EU
ŠOLA DAVČNEGA PRAVA-PF 3.3.2016

Posnetek predavanja
Družinska razmerja posvet z odvetniki
Branje bilanc za odvetnike

Ostala literatura: priponkapriponkapriponka

Priporočljivo branje
Postopek o prekršku
Mala odvetniška šola delovnega prava (ZDR-1 2015 – dve leti po reformi)
IZLOČITEV DOKAZOV – kritična analiza sodne prakse
Mala odv. šola stvarnega prava dr. Renato Vrenčur
Mala odv. šola stvarnega prava dr. Matjaž Tratnik
As. dr. Ciril Keršmanc: Analiza tožilske in sodne prakse s področja kaznivih dejanj poslovne goljufije in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

Dr. Keršmanc nam je poleg pripete datoteke posredoval še nekaj povezavo, ki se nanaša na temo njegovega predavanja: http://www.gvzalozba.si/si/revije/zbornik-znanstvenih-razprav/iz-zadnje-stevilke-1/
Novosti ZDR-1
Mejna osebnostna motnja, Urška Battelino
E-izvršba, Dida Volk
On the ‘essence’ of human rights

NOVEJŠA PRAKSA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE GLEDE JAMSTEV V CIVILNIH IN KAZENSKIH POSTOPKIH (Evropska konvencija o človekovih pravicah in praktični napotki za uporabo)
Evropska konvencija o človekovih pravicah

NOVEJŠA PRAKSA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE GLEDE JAMSTEV V CIVILNIH IN KAZENSKIH POSTOPKIH (Evropska konvencija o človekovih pravicah in praktični napotki za uporabo)
Oblikovanje pravilnega zahtevka, delovno pravo, 28.2.2013
Davki za odvetnike, marec 2013
Etažna lastnina

Scroll to Top